High School Dxd New: Oppai, Tsutsumimasu! 2015

Vista: 776,067

Episodio High School DxD New: Oppai, Tsutsumimasu! valido como episodio 13 de High School DxD New