Pokemon Xy: Pikachu, Kore Nan No Kagi? 2014

Vista: 1,059,871

Especial de la película de Pokemon XY: Hakai no Mayu to Diancie .